Sertifikalarımız

Sahibi olduğumuz ruhsat ve sertifikalar

Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi

Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

ISO 9001:2001

ISO 9001:2001 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System)

Member Mock

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi (Environmental Management Systems)

Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi

Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi

İlaçlama ve Hijyen Uygulaması (WHO, TSE Gıda Kodeksi)

İlaçlama ve Hijyen Uygulaması (WHO, TSE Gıda Kodeksi)

Biyosidal ürün uygulayısı sertifikası

T.C. İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Mesül Müdür Sertifikası

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Mesül Müdür Sertifikası

T.C. Arnavutköy Belediye Başkanlığı İş yeri açma ve çalışma ruhsatı

T.C. Arnavutköy Belediye Başkanlığı İş yeri açma ve çalışma ruhsatı